Profesní profil

Lenka Velebilová, DiS.

lenkaDiplomovaná dentální hygienistka

V roce 1986 ukončila studium na Střední zdravotnické škole v Praze. Dále absolvovala pomaturitní specializační studium v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče zakončené specializační zkouškou.

Jako zdravotní sestra působila na odděleních zaměřených na akutní stavy a intenzivní péči, jmenovitě: Fakultní nemocnice s poliklinikou na Karlově náměstí – oddělení akutní medicíny, Nemocnice Na Františku – koronární jednotka, Nemocnice záchranné služby na Malvazinkách – metabolicko-toxikologická jednotka.

V roce 2000 se začala uplatňovat výhradně v oboru stomatologie. Nejprve na postu dentální asistentky v privátních lékařských zařízeních American Medical Centers a American Dental Associates. Právě zde, pod vedením zahraničních odborníků, získala jedinečné zkušenosti z oblasti stomatologie, které odpovídají světovým trendům. Současně si v American Medical Centers osvojila ve spolupráci s hygienistkami z USA nejmodernější metody a postupy, které nadále využívá ve své každodenní praxi.

V roce 2005 ukončila tříleté studium na Vyšší odborné škole pro dentální hygienistky v Praze. Poté, již jako dentální hygienistka pracovala v privátních centrech zubní péče Dentaktiv, American Dental Associates, International Dental Care a Canadian Medical Care.

V rámci své odbornosti smí rovněž používat označení „Registrovaná“, což ji opravňuje k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Držitel tohoto oprávnění je zároveň povinen účastnit se dalších forem celoživotního vzdělávání, čímž je zaručena kontinuální profesionální úroveň.

Je dlouletou členkou Asociace dentálních hygienistek ČR, aktivně působila v různých orgánech a ve vedení asociace a v dubnu 2018 byla zvolena prezidentkou.

Hovoří anglicky, německy a rusky.

Markéta Harantová, DiS.

marketaDiplomovaná dentální hygienistka

Vystudovala Střední zdravotnickou škole v Praze, obor zubní technik. Poté absolvovala studium na Vyšší odborné zdravotnické škole v Praze obor diplomovaný zubní technik a následně v letech 2007 – 2010 absolvovala a úspěšně ukončila studium na Vyšší zdravotnické škole v Praze obor diplomovaná dentální hygienistka. Poté již jako dentální hygienistka pracovala v soukromé zubní ordinaci MUDr. Vladimíry Vosátkové.

V rámci své odbornosti smí rovněž používat označení „Registrovaná“, což ji opravňuje k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Držitel tohoto oprávnění je zároveň povinen účastnit se dalších forem celoživotního vzdělávání, čímž je zaručena kontinuální profesionální úroveň.
Od roku 2009 je aktivní členkou Asociace dentálních hygienistek ČR. V letech 2010 – 2014 je členem Přípravného výboru prezidia a od roku 2014 je viceprezidentkou Asociace dentálních hygienistek ČR.

V oboru se aktivně vzdělává a má zkušenosti s přednáškovou a publikační činností.

Upřednostňuje přátelský, vstřícný a individuální přístup ke každému pacientovi.

Hovoří anglicky.

Eliška Sedláková (roz. Moravcová), DiS.

eliskaDiplomovaná dentální hygienistka

Po vystudování pražského všeobecného gymnázia se rozhodla jít “zubní cestou”. Studium dentální hygieny úspěšně ukončila v roce 2017 na Vyšší odborné zdravotnické škole v Praze obor diplomovaná dentální hygienistka. V průběhu studia navštěvovala stomatologické ordinace se zaměřením na parodontologii, implantologii a ortodoncii za účelem získání důležitých znalostí, nových poznatků a praxe z oboru. Po ukončení studia absolvovala dvouměsíční stáž v rámci Erasmus+ na Univerzitě Umeå ve Švédsku. Po návratu začala pracovat v soukromé stomatologické klinice Váš Úsměv v Berouně.

V rámci své odbornosti smí rovněž používat označení „Registrovaná“, což ji opravňuje k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Držitel tohoto oprávnění je zároveň povinen účastnit se dalších forem celoživotního vzdělávání, čímž je zaručena kontinuální profesionální úroveň.

Od roku 2017 je aktivní členkou Asociace dentálních hygienistek ČR a od roku 2018 je
členkou Přípravného výboru ADH ČR.

Hovoří anglicky.

Sona Navasardyan, DiS.

sonaDiplomovaná dentální hygienistka

Vystudovala všeobecné gymnázium v Jerevanu.
Rozhodování o dalším směřování bylo ovlivněno tím, že matka je zubní lékařkou, tudíž k oboru stomatologie měla již od dětství blízko. Rozhodla se pro studium dentální hygieny, které absolvovala na Soukromé vyšší odborné škole zdravotnické pro dentální hygienistky v Praze. Studium úspěšně ukončila v roce 2016.
Jako dentální hygienistka pracovala na soukromých klinikách StyleDent, Centrum zubní péče Černá Labut a Stomalux.
V rámci celoživotního vzdělávání se pravidelně zúčastňuje odborných vzdělávacích akcí.
Při své práci dbá na profesionalitu a pečlivost a nezapomíná přitom na empatii a příjemné vystupování.
Kromě češtiny, hovoří arménsky, rusky a anglicky.

Napište nám
V případě jakýchkoliv otázek, nebo objednání nás neváhejte kontaktovat.